Kostprijs

Voor de modules ASO en Algemene Vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. Je betaalt per module een bijdrage voor het cursusmateriaal.

Daarnaast moet je ook rekenen op kosten voor de aankoop van handboeken, uitstappen, een rekenmachine, vervoer, …

Voor de modules in de handelsopleiding betaal je inschrijvingsgeld van 1,50 euro per lesuur, met een maximum van 300 euro per opleiding per semester.

Heel wat cursisten zijn (gedeeltelijk) vrijgesteld.

Wie is gedeeltelijk vrijgesteld en betaalt € 0,30 per lesuur?

  • werkzoekenden (of ten laste is van een werkzoekende)
  • personen met een handicap (of ten laste is van een persoon met een handicap)
  • ex-cursisten van Basiseducatie (Open School)

Wie is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld?

  • wie een leefloon krijgt (of ten laste is van iemand met leefloon)
  • asielzoekers met materiële hulp
  • schoolverlaters in hun wachttijd

Let op: het attest voor het verkrijgen van vrijstelling of vermindering moet je binnen de 30 dagen na de inschrijving aan het onthaal bezorgen! Het attest mag maximum 1 maand oud zijn.

Ben je volledig vrijgesteld, dan betaal je wel de bijdrage voor cursusmateriaal.

Overzicht van de kostprijs per module

Behaal je je diploma? Dan kan je het inschrijvingsgeld volledig terugvragen aan de overheid!

opleidingknop