Kostprijs

Voor de modules ASO en Algemene Vorming betaal je geen inschrijvingsgeld. Je betaalt per module een bijdrage voor het cursusmateriaal.

Daarnaast moet je ook rekenen op kosten voor de aankoop van handboeken, uitstappen, een rekenmachine, vervoer, …

Voor de modules in de handelsopleiding betaal je inschrijvingsgeld van 1,50 euro per lesuur, met een maximum van 300 euro per opleiding per semester.

Heel wat cursisten zijn (gedeeltelijk) vrijgesteld.

Wie is gedeeltelijk vrijgesteld en betaalt € 0,30 per lesuur?

  • werkzoekenden (of ten laste is van een werkzoekende)
  • personen met een handicap (of ten laste is van een persoon met een handicap)
  • ex-cursisten van Basiseducatie (Open School)

Wie is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld?

  • wie een leefloon krijgt (of ten laste is van iemand met leefloon)
  • asielzoekers met materiële hulp
  • schoolverlaters in hun wachttijd

Let op: het attest voor het verkrijgen van vrijstelling of vermindering moet je binnen de 30 dagen na de inschrijving aan het onthaal bezorgen! Het attest mag maximum 1 maand oud zijn.

Ben je volledig vrijgesteld, dan betaal je wel de bijdrage voor cursusmateriaal.

Bijdrage voor materiaalkosten tijdens de inloopperiode

Alle nieuwe cursisten gaan door een oriëntatie- en vrijstellingsperiode. We besteden hieraan veel zorg. Als je de eerste keer in ons centrum inschrijft voor een proef, dan vragen we een bijdrage van 15 euro voor materiaalkosten tijdens deze periode (de kost van de kopieën en de software en hardware voor de oriëntatie- en vrijstellingsproeven). Je ontvangt een korting van 10 euro op je inschrijvingsgeld of bijdrage voor cursusmateriaal als je je inschrijft in de eerstvolgende inschrijvingsperiode.

Overzicht van de kostprijs per module

Behaal je je diploma? Dan kan je het inschrijvingsgeld volledig terugvragen aan de overheid!

opleidingknop