Toekomstonderwijs bundelt de krachten met CVO Provincie Antwerpen en CVO Sopro. We gaan samen voort onder de
naam CVO Vitant.

Kom naar onze Infomomenten
op 13 juni (19u), 22 juni (9.30u) of 1 juli 2019 (13u en 19u).

Waarom toekomstonderwijs?

Toekomstonderwijs is jouw kans op slagen. Het is de plek in Antwerpen om als volwassene je diploma secundair onderwijs te behalen. Al jaar en dag.

Kiezen om opnieuw te gaan studeren is een grote stap. Je daarbij zo kwalitatief mogelijk begeleiden is voor ons een topprioriteit.

Toekomstonderwijs is gespecialiseerd in Algemene Vorming. Algemene vakken verhogen je slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt omdat je kennis, vaardigheden en houdingen verwerft die je breed kan toepassen. Ook wie elders een technische of beroepsopleiding volgt, kan hier twee keer per jaar in een traject Algemene Vorming stappen.

Waarom Toekomstonderwijs? Omdat jouw toekomst telt.

Andy – 30 jaar

“De leerkrachten stimuleren je om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik vond het een verademing om volwassen gesprekken met hen te voeren.”

Missie, visie, waarden?

Missie

Toekomstonderwijs is een onafhankelijk, erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun diploma secundair onderwijs in te halen. Kwalitatief tweedekansonderwijs is hun kans op slagen.

Visie

Toekomstonderwijs biedt +18-jarigen kansen op slagen. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun talenten en kansen te ontwikkelen. Als Centrum voor Volwassenenonderwijs verhogen we hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Dankzij Toekomstonderwijs Antwerpen nemen mensen vol zelfvertrouwen hun toekomst in handen.

Waarden

Respect voor eigenheid
Emancipatie
Inspraak en samen beslissen

Lees meer over onze missie, visie en waarden

Sara – 38 jaar

“Omdat het al 20 jaar geleden was dat ik mijn diploma Secundair Onderwijs behaalde, was ik op zoek naar een opfriscursus als voorbereiding op een universitaire studie. Nu volg ik bij Toekomstonderwijs enkele wetenschapsmodules zodat ik binnenkort kan starten aan mijn opleiding voor bio-ingenieur.”

Scroll