Toekomstonderwijs is een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Kies voor een traject op maat om je diploma secundair onderwijs te behalen. Ons kwalitatief tweedekansonderwijs is jouw kans op slagen!

Je bent vanaf 15 april elke vrijdag welkom op onze infomomenten
van 9.30u-12u en
van 14u-16u.

Waarom toekomstonderwijs?

Toekomstonderwijs is jouw kans op slagen. Het is de plek in Antwerpen om als volwassene je diploma secundair onderwijs te behalen. Al jaar en dag.

Kiezen om opnieuw te gaan studeren is een grote stap. Je daarbij zo kwalitatief mogelijk begeleiden is voor ons een topprioriteit.

Toekomstonderwijs is gespecialiseerd in Algemene Vorming. Algemene vakken verhogen je slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt omdat je kennis, vaardigheden en houdingen verwerft die je breed kan toepassen. Ook wie elders een technische of beroepsopleiding volgt, kan hier twee keer per jaar in een traject Algemene Vorming stappen.

Waarom Toekomstonderwijs? Omdat jouw toekomst telt.

Wendy – 40 jaar

boekhoudkundig bediende

“Omdat het hier op TKO zo goed ging, heb ik mij ingeschreven aan de hogeschool. Ik was zo blij dat ik mijn studentenkaart in handen had. Dat was zo’n beetje een droom van mij. Die drie jaren, die ik hier op TKO heb meegemaakt, die waren ontzettend beslissend voor de rest van mijn leven.”

Missie, visie, waarden?

Missie

Toekomstonderwijs is een onafhankelijk, erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun diploma secundair onderwijs in te halen. Kwalitatief tweedekansonderwijs is hun kans op slagen.

Visie

Toekomstonderwijs biedt +18-jarigen kansen op slagen. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun talenten en kansen te ontwikkelen. Als Centrum voor Volwassenenonderwijs verhogen we hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Dankzij Toekomstonderwijs Antwerpen nemen mensen vol zelfvertrouwen hun toekomst in handen.

Waarden

Respect voor eigenheid
Emancipatie
Inspraak en samen beslissen

Lees meer over onze missie, visie en waarden

Laura – 35 jaar

bankbediende

“Ik heb mijn diploma behaald in 2005. Ik heb op TKO veel bijgeleerd en niet alleen op vlak van studeren, maar ook op persoonlijk vlak.

TKO heeft mij echt wel geleerd om zelfstandig te denken en kritisch te zijn.”

Scroll