Vrijstellingen

Je kan soms vrijstelling krijgen van een of meer modules. We kennen vrijstellingen toe op basis van:

  • originele rapporten of studiegetuigschriften die niet ouder zijn dan vier jaar
  • originele attesten van de Examencommissie, deelcertificaten van CVO’s, …
  • vrijstellingsproeven

De leerinhouden van de vrijstellingsproeven vind je hier. Voor meer informatie hierover neem je contact op met een van de opleidingscoördinatoren, je leertrajectbegeleider of kom je naar een van onze infomomenten.

knopwit