Uniek: opstap naar een diploma voor anderstalige nieuwkomers

November 27, 2018

Uniek in Antwerpen: Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Toekomstonderwijs startte met een opstaptraject voor anderstalige (jong)volwassenen die via het tweedekansonderwijs hun diploma secundair onderwijs willen behalen.

Geen diploma

In het secundair en basisonderwijs bestaat het al lang: onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Via het onthaalonderwijs leren deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands om de lessen goed te kunnen volgen.

‘Wanneer leerlingen uit deze onthaalklassen 18 jaar worden, verlaten ze vaak het secundair onderwijs zonder diploma’, aldus Ad Doom, centrumverantwoordelijke van Toekomstonderwijs.

Cursisten

Dit schooljaar zijn er 29 cursisten gestart in het OPSTAP-traject: 10 vrouwen en 19 mannen tussen 18 en 25 jaar. Deze cursisten zijn afkomstig uit onder andere Syrië, Guinee, Iran, Eritrea, Brazilië, Tibet, Somalië, Afghanistan, Oekraïne en Georgië.

Vorig schooljaar startten er 26 cursisten in het OPSTAP-traject: 6 vrouwen en 20 mannen. De oudste cursist was toen 21 jaar. De cursisten waren afkomstig uit onder andere Syrië, Irak, Afghanistan, Spanje, India, Djibouti, China, Palestina, Marokko en Ecuador. 3 daarvan zijn nadien met een ASO-opleiding gestart. 19 volgen de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (vergelijkbaar met de algemene vakken uit het BSO/TSO in het secundair onderwijs). 4 anderen zijn niet gestart met een vervolgopleiding bij Toekomstonderwijs, omdat ze verhuisd zijn of omdat ze gingen werken.

Toekomstonderwijs

Dit schooljaar studeren er in totaal 498 cursisten bij Toekomstonderwijs. Het centrum zorgt ervoor dat een groot deel van de leerlingen die zonder diploma van de schoolbanken gaat in Antwerpen, toch nog een diploma behaalt.

Met hun diploma bij Toekomstonderwijs kunnen ze aan de slag op de arbeidsmarkt of verder studeren aan de hogeschool of universiteit.

← Terug naar overzicht