Studievoordelen

Vrijstelling VDAB

Als werkloze kan je in aanmerking komen voor een vrijstelling en dan hoef je niet meer in te gaan op werkaanbiedingen van de VDAB. Aanvragen gebeuren bij je inschrijving op school. Wij zorgen voor de nodige formulieren. De VDAB beslist over de toekenning van deze vrijstelling. Wie recht heeft op een vrijstelling moet minstens 20 uren les per week in dagonderwijs volgen. Je mag eventueel je studie op Toekomstonderwijs combineren met een dagopleiding in een ander Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) om voldoende uren te bekomen.

Kindergeld

Als je tot nog toe kindergeld kreeg voor jezelf, kan dat tijdens je studies op Toekomstonderwijs gewoon doorlopen tot de leeftijd van 25 jaar. Voorwaarden: regelmatig ingeschreven zijn en minimum 17u les per week volgen, overdag of ‘s avonds. Ook hier is de combinatie met een opleiding in een ander Centrum voor Volwassenenonderwijs mogelijk.

Schoolabonnement

Tot 25 jaar kan je een schoolabonnement verkrijgen voor het openbaar vervoer.
Wie een leefloon heeft, kan met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

FINANCIEEL

Betaald educatief verlof (BEV)

Betaald educatief verlof is bedoeld voor mensen die op Toekomstonderwijs les willen volgen en tegelijkertijd blijven werken.
Wie in de privé-sector werkt, heeft recht op BEV. Afhankelijk van je lessenpakket kan je tot 120 uren verlof per jaar opnemen.

Opleidingscheques en premies

Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Daarmee kan je de kosten van je opleiding volledig betalen.
Werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor opleidingspremies.

Meer info krijg je

Verzekering

Je bent als cursist verzekerd bij ongevallen.

  • Op school tijdens de normale activiteiten van de school of tijdens schooluitstappen en op stage.
  • Op weg van en naar school als je de gebruikelijke weg neemt.

knopwit