Onze cursistenbegeleiding

We begeleiden onze cursisten op maat. Veel van onze cursisten hebben immers nood aan extra motivatie, opvolging, extra zorg… en hebben een persoonlijke toekomst voor ogen.

We voorzien begeleiding, zowel tijdens als buiten de lessen:

  • Leertrajectbegeleiding: we ondersteunen je bij het opstellen van je leertraject op maat en volgen je vorderingen op.
  • Studiecoaching op maat: we bieden je studietips, persoonlijk advies en ondersteuning tijdens je leertraject.
  • Begeleiding bij leer- en ontwikkelingsproblemen: we ondersteunen je met trainingen zoals omgaan met faalangst, uitstelgedrag, perfectionisme…
  • Ondersteunende maatregelen: heb je een attest van een leer- of ontwikkelingsstoornis of een fysieke handicap? Dan zoeken we samen naar manieren die je leertraject vlotter laten verlopen.
  • Psychosociale begeleiding: nood aan een babbel? Onze zorgmedewerkers bieden discreet een luisterend oor of ondersteuning. Je kan langskomen voor een of meerdere gesprekken. Als je intensievere begeleiding of therapie wil, verwijzen we je door naar ons externe professionele netwerk.

We geven je controle over je eigen leerproces. Bij problemen zoeken we samen naar een oplossing.