Missie, visie, waarden

afb1Missie

Toekomstonderwijs is een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun diploma secundair onderwijs te behalen. Kwalitatief tweedekansonderwijs is hun kans op slagen.

Visie

Toekomstonderwijs is een open en cursistgericht centrum waar +18-jarigen hun talenten ontwikkelen. Toekomstonderwijs werkt samen met elke cursist aan het behalen van een diploma. Dit zien we als een sleutel om slaagkansen te verhogen, op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs. Tegelijk versterken we het zelfvertrouwen en de motivatie om deel te nemen aan de veranderende maatschappij.

Toekomstonderwijs gaat verder dan enkel het verwerven van kennis. We coachen met aandacht voor de totale persoon, vanuit eigen talenten en met ondersteuning voor persoonlijke uitdagingen. De cursisten groeien in interactie met anderen en grijpen kansen voor de toekomst door actief en kritisch om te gaan met informatie.
Toekomstonderwijs is een lerende organisatie waar collega’s samen werken in een positieve sfeer aan hun ontplooiing. Zo verdiept het team voortdurend de eigen competenties.

afb2Waarden

Respect voor eigenheid

Toekomstonderwijs verwacht van haar cursisten en medewerkers respect voor ieders eigenheid. Toekomstonderwijs ziet verschil (in persoonlijkheid, belangstelling, intelligentie, lichamelijke mogelijkheden, huidskleur, cultuur, geslacht, geloof, enzovoort) als kans voor uitwisseling. In Toekomstonderwijs leer je rekening houden met de andere.

Emancipatie

Toekomstonderwijs leert cursisten en medewerkers hun toekomst in eigen handen te nemen. We stimuleren zelfstandigheid, kritische zin, zelfvertrouwen en zelfkennis. Toekomstonderwijs besteedt daarom in haar opleidingen aandacht aan leren leren, sociale vaardigheden, burgerzin, gezondheidsopvoeding en milieubewustzijn.

afb3Inspraak en samen beslissen

Toekomstonderwijs leert je overleggen en samenwerken en moedigt cursisten en medewerkers aan tot mondigheid. We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid in de overleg- en beslissingsorganen van het centrum.

Bekijk ook ons Toekomstplan-2016-2018.

opleidingknop