Toekomstonderwijs is een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Kies voor een traject op maat om je diploma secundair onderwijs te behalen. Ons kwalitatief tweedekansonderwijs is jouw kans op slagen!

Meer weten? Kom naar een van onze infomomenten.

Waarom toekomstonderwijs?

Toekomstonderwijs is jouw kans op slagen. Het is de plek in Antwerpen om als volwassene je diploma secundair onderwijs te behalen. Al jaar en dag.

Kiezen om opnieuw te gaan studeren is een grote stap. Je daarbij zo kwalitatief mogelijk begeleiden is voor ons een topprioriteit.

Toekomstonderwijs is gespecialiseerd in Algemene Vorming. Algemene vakken verhogen je slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt omdat je kennis, vaardigheden en houdingen verwerft die je breed kan toepassen. Ook wie elders een technische of beroepsopleiding volgt, kan hier twee keer per jaar in een traject Algemene Vorming stappen.

Waarom Toekomstonderwijs? Omdat jouw toekomst telt.

Eva – 43 jaar

“Ik heb altijd hard gewerkt en nooit een diploma nodig gehad, maar na mijn burn-out besloot ik om psychologie te studeren aan de universiteit. Daarvoor had ik eerst een diploma secundair onderwijs nodig.

Ik heb ADHD. Dat betekent dat ik moeite heb met veel omgevingslawaai, bijvoorbeeld tijdens klassikale groepsopdrachten. Gelukkig houden ze er op TKO rekening mee en mag ik mijn examens afleggen in een stille ruimte. Ik krijg ook meer tijd voor testen en taken.”

Missie, visie, waarden?

Missie

Toekomstonderwijs is een onafhankelijk, erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun diploma secundair onderwijs in te halen. Kwalitatief tweedekansonderwijs is hun kans op slagen.

Visie

Toekomstonderwijs biedt +18-jarigen kansen op slagen. Onze cursisten kiezen voor een traject op maat om hun talenten en kansen te ontwikkelen. Als Centrum voor Volwassenenonderwijs verhogen we hun slaagkansen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt.
Dankzij Toekomstonderwijs Antwerpen nemen mensen vol zelfvertrouwen hun toekomst in handen.

Waarden

Respect voor eigenheid
Emancipatie
Inspraak en samen beslissen

Lees meer over onze missie, visie en waarden

Charris – 22 jaar

“Als ik veel last had van mijn ziekte, kon ik dat altijd tegen mijn leerkrachten zeggen. Zij kwamen dan met een oplossing. Zo mocht ik soms wat langer pauze nemen of mijn taken op een laptop doen om mijn polsen te sparen. Ik heb alles gedaan wat de andere klasgenoten moesten doen, maar op mijn eigen tempo.

Ik ben heel fier dat ik heb volgehouden, maar zonder steun van de school was het me nooit gelukt. Toekomstonderwijs is echt mijn redding geweest.”

Scroll